CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐẠI PHÚ

Thông tin liên hệ

Địa Chỉ: 62 ( Tầng 3 ) Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

E-mail :info@daiphuplastic.com

Điện thoại: 0933 884 868

Website: www.daiphuplastic.com

Gửi tin nhắn